Liefde was afwesig (Afrikaans)

Genson het vêr van sy liefdevolle ouers af besef dat hy die God wat sy ouers aanbid het dringend nodig gehad h et

Genson Miambo
Genson Miambo

Genson Miambo het as 'n jong seun van 12 sy ouerhuis verlaat om hoërskool toe te gaan. Hy moes na homself omsien en sê, "Ek was blootgestel aan al die onheil wat die wêreld daar buite kan bied."

"Ek het vriende gehad wat diefstal by ons skool gepleeg het. Ek het seksueel by meisies betrokke geraak; sommige van hulle ouer as ek."

Sy ouers was gelowiges, sê Genson, "Ek het vir hulle leuens oor my lewe weg van hulle af vertel. Ek het altyd saam met hulle kerk toe gegaan en hulle het gedink dat ek nog steeds 'n goeie lewe leef soos dit wat hulle my geleer het. Ek het egter nie meer kerk toe gegaan nie."

Genson sê, "Ek het egter my ouers se liefde gemis, omdat ek hulle net twee keer 'n jaar tydens skoolvakansies kon sien. Ek het in 'n ongelukkige en rebelse kind ontwikkel. Ek het vir vier jaar lank met my swak gedrag volgehou en selfs Graad 8 gedruip. Ek het alles gedoen wat ek in my eie oë as as goed beskou het."

Met die verloop van tyd het Genson se eensaamheid en ongelukkigheid hom uiteindelik gemotiveer om vir sy ouers 'n brief te skryf.

"Ek het hulle geblameer vir my probleme, omdat hulle my van die huis af weggestuur het skool toe. Ek het baie eensaam en verwaarloos voel. Daar was 'n tyd toe my ongelukkigheid met die lewe so erg geword het dat ek sommer maklik sonder rede kon kwaad raak.

"My lewe was ellendig en ek was oortuig daarvan dat ek nie die volgende vyf jaar sou maak tensy God in my lewe ingryp nie. Niemand kon met my oor God of my gedrag praat nie, want ek het hulle elke keer in die rede geval met my eie kennis oor die onderwerpe. Ek het dit vir hulle moeilik gemaak om my vrae te beantwoord. Ek het van die standpunt af uitgegaan dat God en my ouers my verwerp het."

Genson erken dat hy mettertyd al hoe meer ongelukkig en eensaam geraak het en dat dit hom net met "meer onbeantwoorde vrae" gelaat het.

Genson onthou dat terwyl hy eendag nog besig was om sy lewe te ontleed "God op een of ander manier self in my hart gepraat het."

"Ek het die woorde van Psalm 37, vers 3, wat ons by my ouerhuis gememoriseer skielik onthou: 'Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veilige weiding.'

"God het hierdie woorde gebruik om vir my te wys dat ek die Here moes vertrou, sodat Hy my instaat kon stel om goed te doen en Sy seëninge en leiding in my lewe te ontvang."

Dit was toe hy sy "misrabele lewe" met sy kinderjare begin vergelyk het, sê Genson, "dat ek besef het hoe dringend ek Jesus in my lewe nodig gehad het."

"Ek het begin bid soos wat ek geleer is; het om vergifnis van my sondes gevra en my lewe vir die Here gegee. Ek het weer begin kerk toe gaan en is op 28 Desember 2003 gedoop toe ek 16 jaar oud was."

Soos wat sy hart deur God se werking begin verander het, het Genson besluit om sy rebelse houding teenoor sy ouers te bely. "My ouers het saam met my gebid en God se liefde en vergifnis aan my verduidelik. Ten spyte van al die jare se leuens wat ek vir hulle vertel het, het hulle my nie verwerp nie. Hulle was altyd daar vir my gewees."

Genson sê dat om Jesus in sy lewe te ontvang "was al wat ek nodig gehad het om weer met nuwe lus te lewe en te voel dat ek 'n nuttige bydrae tot die wêreld kan maak. Sy destruktiewe leefstyl het gevolglik geheel en al tot 'n einde gekom.

"Jesus het my losgemaak van my opstandigheid, my swak gedrag en het my verander in 'n persoon wat regtig luister wanneer ek tereggewys word.

"Ek het vandag gelowige vriende, ek is getroud met 'n pragtige vrou en ek leef 'n gelukkige lewe. God het my geseën met twee pragtige kinders, Miriana, 3 jaar en Daniel, 7 maande."

Genson is tans besig met teologiese studies en sê, "Ek is van plan om terug te gaan Mosambiek toe om met jeug te werk wat deur dieselfde uitdagings gaan as wat ek as 'n kind deurgegaan het, wanneer hulle hul gesinne agterlaat om verder te gaan studeer.

"Ek dank God dat hy my gered het; Hy het my verander en my van my onsedelikheid, leuens en diefstal verlos. Dit was nie vir my maklik aan die begin om hierdie dinge agter te laat nie, maar God het my tot op hierdie dag nog nooit in die steek gelaat nie. Deur gebed, die lees van Sy Woord en in gemeenskap met gelowige vriende, raak ek steeds meer gehoorsaam aan Hom en meer bestand teen my vorige sondes."

<< Uthando lwalungekho (Zulu)
Rudo rwaisavepo (Shona) >>