Duisternis en probleme oorkom (Afrikaans)

Beauty Chisale
Beauty Chisale

Beauty Chisale het hopeloos oor haar toekoms gevoel. Sy het gevolglik slegte vriende gemaak wat haar net nog verder op 'n self-vernietigende pad gelei het.

"Ek het gesteel, gerook, dwelms gebruik en by slegte mense rondgeslaap," erken Beauty. "Ek het nie werklik geweet wie ek was nie."

"Ek is uiteindelik in hegtenis geneem," sê sy, maar dit is toe dat daar iets lewensveranderend met haar gebeur het. Mede-gevangenes het haar van die God van die Heelal vertel en van die Here Jesus Christus, wat reeds die straf vir haar sondes gedra het.

"In die tronk, het ek my Here Jesus Christus ontmoet. Toe ek my lewe aan Hom oorgegee het, het ek in 'n beter mens begin verander.

"Ek het Bybelverse gelees wat getuig het hoe lief God my regtig het. Ek het besef dat God my kan vergewe en my kan verander, as ek my volle vertroue in Hom plaas en Hom toelaat om my te verander. Ek was spyt oor alles wat ek verkeerd gedoen het en het besluit om my rug op al my sondes te keer. Ek het na God toe te gedraai en Hy was getrou om my van al my sondes te reinig.

"As ek nie vir Jesus in my lewe gehad het nie sou ek vandag dood gewees het. Ek is nou 'n kind van God. Ek weet ek is deur God se genade gered."

Beauty se uitkyk op die lewe is nie meer self-gesentreerd nie. Sy sien nou eerder daarna uit om "jongmense van God te vertel", sê sy.

Omdat God haar 'n liefde en omgee vir ander mense gegee het, sê Beauty nou, "Ek glo dat my toekoms in 'n positiewe rigting beweeg. Ek dank God dat hy my gewys het hoe om werklik my lewe te leef. Selfs my familie het my liewer as in die verlede. Daar is 'n vrede in my lewe. Ek het Jesus met my hele hart lief.

Sedert sy 'n Christen geword het sê Beauty is "my lewe geseënd". Sy verduidelik, "God lei my altyd op die regte manier, en Hy beskerm my en my familie altyd."

God het haar die vermoë gegee om probleme op so 'n manier in die gesig te staar soos wat sy nog nooit vantevore instaat was om te doen nie.

"God wys altyd vir my hoe om probleme te bowe te kom," sluit sy af. "Hy stel my gerus om, as ek glo dat Hy 'n lewende en liefdevolle God is, my nie oor dinge te bekommer nie. Daarom weet ek dat ten spyte van al my probleme God altyd daar is vir my."

"God het my regtig uit die donker gehaal en my die lig gewys. Ek sal Jesus vir die res van my lewe loof."

<< Ubunyama nezinkinga kunqontshiwe (Zulu)
Kukundwa kerima nematambudziko (Shona) >>