Nederigheid bring nuwe betekenis in die lewe (Afrikaans)

David Masinga het ‘n swaar les in die gevangenis geleer, ‘Sonder God is die lewe betekenisloos’

David Masinga
David Masinga

David se kinderlewe was redelik gemaklik tot en met die tyd toe sy pa oorlede is en sy rolmodel en anker skielik weggeval het.

Trots en 'n onsedelike seksuele lewe het uiteindelik tot sy ondergang gelei, omdat hy verhoudings met verskeie vrouens probeer gebruik het om die leemte wat deur sy pa se dood veroorsaak is, te vul.

"Ek het ander mense se raad geïgnoreer, selfs al het ek geweet dat hulle reg was. Ek het die heeltyd net op myself gefokus en nooit erken dat ek foute gemaak het nie," gee David toe.

"Ek het nie regtig gedurende hierdie tyd baie oor God gedink nie, omdat ek nie uit so 'n familie agtergrond gekom het nie. Ek het in werklikheid groot skade gelei deur God nie vroeër reeds te geleer ken het nie!"

Dit was eers toe David in hegtenis geneem en tot agt jaar gevangenes straf gevonnis is vir huisbraak, dat 'n kans om die God van die Bybel te leer ken homself voorgedoen het.

"Ek het wel van Jesus, die Seun van God, gehoor voor ek gevangenis toe is, maar ek het nooit werklik aan Hom gedink nie. Toe ek egter in die tronk vir die eerste keer die Bybel ernstig begin lees het, was ek verbaas om te besef wat Hy ook vir my iets gehad het om aan te bied," onthou hy.

Toe David die bybelboek Prediker begin lees het, is hy getref deur die skrywer se diep insig dat die lewe betekenisloos is as mens nie 'n persoonlike verhouding met die lewende God het nie.

In die laaste hoofstuk van Prediker het David gelees, "Onthou jou Skepper terwyl jy jonk is, later kom daar moeilike tye waarvan jy sal sê: 'Ek geniet dit nie' ... Na alles wat jy gehoor het, is dit die finale slotsom: Wees eerbiedig teenoor God en gehoorsaam sy gebooie. Dit word van alle mense gevra. Want God gaan elke daad beoordeel, ook wat jy in die geheim gedoen het, of dit goed is of kwaad."

"Ek wou graag in 'n verhouding met God staan, sy vergifnis vir al my sonde ontvang en die verdere hoop hê om tot in ewigheid saam met Jesus te wees," verduidelik David.

Nadat David ook ander dele in die Bybel gelees het, het hy besef dat God hom uiteindelik vir al sy verkeerde dade sou oordeel. Die goeie nuus was egter dat God reeds sy Seun, Jesus Christus, gestuur het om die straf op Homself te neem sodat alle mense, insluitende David, se sondes vergewe kon word.

"Dit is nou vir my duidelik dat Jesus die enigste een is wat vir my 'n plek van rus kan gee en dit is slegs deur Hom dat ek kan sien wie ek werklik is," sê hy.

"Toe ek Jesus begin aanbid het, het buitengewone dinge in my lewe begin gebeur. God het my houding teenoor die lewe verander en vir my 'n vrede gegee soos wat ek nog nooit vantevore beleef het nie. Hy het my ook gehelp om my kort humeur beter te beheer en my 'n diep tevredenheid met die lewe gegee."

David sê dat vandat hy God begin dien het, het hy skielik 'n nuwe lewensdoel gevind het, selfs vanuit die gevangenis.

Een van die maniere waarop hy dit doen, is deur sy medegevangenes te vertel hoe hulle 'n persoonlike verhouding kan hê met dié God wat hulle liefhet.

David sluit af deur te vertel wat hy gewoonlik vir diegene sê wat nog nie vir God ken nie: "Jesus is die enigste een wat vir jou vrede op alle gebiede in jou lewe kan gee. Ongeag of jy baie of min in die lewe het, as jy jou lewe sonder Hom leef is dit meestal alles 'n gemors. Net Jesus weet wat die beste vir jou is. Hy is die enigste een wat jou met sy met sy vergifnis en verlossing kan vrymaak van al jou probleme."

<< Ukuzithoba kuletha (Zulu)
Kuzvininipisa ndiko kwakaunza chirevo choupenyu (Shona) >>