Nederigheid bevry dobbelaar (Afrikaans

Mayamiko Tandaude
Mayamiko Tandaude

Die hoogste doel wat Mayamiko Tandaude in die lewe gehad het was om beide gewild en 'n "legende" op die sokkerveld te wees was, maar dit was voor God sy lewe heeltemal kom verander het.

"Ek was verslaaf aan sokker," begin Mayamiko. "Soveel so, dat ek opgehou kerk toe gaan."

Hy sê dat buiten sy behoefte om gewild op die sportveld te wees, was daar ook ander drange en verslawings wat hom in sy lewe geaffekteer het.

"Ek het gedobbel," erken hy, "ek was oneerlik, en verslaaf aan pornografiese films, sowel as goddelose musiek."

Hierdie verslawings het 'n vreemde uitwerking op hom gehad, sê hy, want "ek het soms vir geen goeie rede nie 'n haat vir ander mense ontwikkel, veral teenoor my familie."

'n Innerlike begeerte om te verander het in hom begin ontwikkel, omdat hy nie wou toelaat dat sy woede sy denke moes beheer nie.

Op 'n dag, het hy hoopvol begin word toe hy sien watter positiewe verander Jesus in 'n vriend se lewe gemaak het.

"Ek het inspirasie gevind in die lewe van 'n spesifieke Christen wat geestelik 'wedergebore' is," sê Mayamiko.

Tot op daardie stadium, sê hy, "ek het daarop aanspraak gemaak dat ek 'wedergebore' was, maar my lewe het egter getuig dat ek nie regtig geestelik deur die Gees van God wedergebore was nie.

"In teenstelling met my eie gedrag was hierdie vriend liefdevol, vriendelik, en gaaf – om maar net 'n paar van sy goeie eienskappe te noem."

As gevolg van dit wat hy in sy vriend se lewe gesien het, onthou Mayamiko, "Ek het in die Here Jesus geglo en om vergifnis vir my sondes gevra."

Na sy heelhartige oorgawe aan God, sê Mayamiko het die Heilige Gees hom innerlik begin verander, wat daartoe bygedra het dat sy uiterlike passies en begeertes verander het.

"Voor daardie besluit het ander mense my as 'n opregte 'sokkerlegende' beskou, 'n dobbelaar en 'n oneerlike man," verduidelik hy.

"Toe God my lewe verander het nadat ek my vertroue op Jesus geplaas het, het ek opgehou met dobbel. Ek het ook nederig geword. Ek het baie begin hou van geestelike liedjies wat eer aan God gee."

Mayamiko het sedertdien ook onderwysopleiding ontvang, waar hy verdere versoekings beleef het om terug te draai na sy ou lewenstyl toe.

Hy erken dat dit slegs die werk van die Heilige Gees was wat hom beskerm het.

"God het my deur Sy Gees, wat nou in my leef, gehelp om versoekings soos onsedelikheid, jaloesie en korrupsie te weerstaan.

"Om 'n voorbeeld te noem; tydens ons onderwysopleiding, het vroulike klasmaats probeer om my in hulle onsedelike gedrag in te trek, maar God het my geloof versterk en gehelp om vas te staan in Sy goedheid en liefde vir my.

"Hy het my geloof deur die lees en glo van sy Woord, die Bybel, versterk en deur die aanmoediging van mede-gelowiges."

Omdat hy hierdie liefdevolle verhouding met Jesus het, beteken dit dat Mayamiko nie teen Hom wil rebelleer nie.

Jesus het sy dissipels opdrag gegee: "As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly, net soos Ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het." (Johannes hoofstuk 15, vers 10).

<< Ukuzithoba kukhulula ogembulayo (Zulu)
How can we know God is there? >>