Bedrieër-prediker bely die waarheid (Afrikaans)

Adjalala Pericles
Adjalala Pericles

Adjalala Pericles was 'n predikant-seun en het grootgeword met lering omtrent God en die lees van die Bybel. Hy het as jongman self 'n prediker geword en het nooit getwyfel of hy gered is en hemel-toe gaan totdat 'n mede-leraar hom gekonfronteer het oor sy liefde vir geld en besittings.

Pericles was 'n leraar in 'n groot, suksesvolle kerk, maar wat die skare wat elke Sondag kerk-toe gekom het nie geweet het nie, was dat Pericles leuens van die preekstoel af vertel het.

"Ek het enkele jare gelede 'n hoender-besigheid gehad en die bank het my 'n lening toegestaan om dit van die been te kry," verduidelik hy. "Maar ek het almal laat glo dat God my die geld bo-natuurlik gestuur het weens my toegewyde gebedslewe. Ek het almal om die bos gelei deur hul te oortuig dat ek 'n gawe het om te bid vir finansieële deurbrake."

"As mense werk gesoek het of finansieële stabiliteit, het hulle na my gekom vir gebed. Ek kan dit nie verduidelik nie, maar daardie gebede blyk soms beantwoord te word."

Pericles bely dat hy verhale van God se werking in mense se lewens oordryf het om ander emosioneel te beweeg om hul lewens aan Jesus te wy.

"Dit het gewerk want ek het hul vertel wat hulle graag wou hoor," erken hy. "Ek het skares getrek en het hul geïnterreseerd gehou deur 'n string leuens om hulle te oortuig om my bediening te ondersteun."

Op 'n dag het 'n vriend Pericles gekonfronteer of hy waarlik homself geestelik aan Jesus oorhandig het en van binne-af getransformeer was, en of hy slegs 'n uiterlike skein van Christelikheid voorhou.

Hierdie vriend het die Saligheid meer volledig en eg aan Pericles verduidelik – hoe die toorn van God teen die mensdom is weens sonde; hoe ons die regverdige straf van God – die dood weens ons sonde – verdien en hoe die grote liefde van God 'n weg van ontsnapping bewerk het deur die dood van die Here Jesus Christus – Homself volkome God maar terselfdertyd volkome mens – in ons plek aan die kruis.

Hy het in die Bybel uit Joh. 1:12-13 gepraat oor die wedergeboorte, wat verkaar; "Maar aan almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het Hy mag (of 'die reg') gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in Sy Naam glo; wat nie uit die bloed (natuurlike geboorte) of uit die wil van die vlees (menselike besluit) of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is."

As gevolg van hierdie gesprek met sy vriend het Pericles homself waarlik van sy sonde tot God bekeer en ook van sy manipulasie van mense en die misbruik van God se dinge tot sy eie voordeel. Hy het die Here gevra om hom van binne af te omskep, hom 'n nuwe hart te gee, soos die Bybel verduidelik, en sy dooie gees dié lewe te skenk.

"Al was ek 'n gereelde kerkganger voor my bekering, bely ek dat daar 'n groot verandering in my lewe plaasgevind het. My gebedslewe het meer begin sentreer rondom geleenthede om vir ander van Jesus te vertel, eerder as materieële dinge en behoeftes. Ek voel waarlik vry!"

"Ek het my leuens aan my gemeente bely en dat ek nooit weer oor vertroue in materieële dinge sal preek nie", belowe Pericles plegtig.

Hy het Matteus 7:22-23 gekwoteer waar Jesus vertel van mense wat wonders in Sy Naam doen en baie kragte, maar Jesus sê dat Hy hulle nooit geken het nie, en 2 Korinthiërs 13:5, waar die apostel Paulus selfs belydende Christene waarsku om hulself te ondersoek of hulle in die geloof is.

"Hierdie twee verse het my gehelp om tot stilstand te kom en myself, sowel as my Christelike wandel te ondersoek," vertel hy. "Ek moedig mense aan wat in die kerk grootgeword het om 'n nederigheids-toets te doen en uit te vind of hulle ooit werklik tot bekering gekom het en van hul sonde weggedraai het.

"Moenie die fout maak nie," waarsku hy, "daar is 'n sogenaamde geloof wat jou help om dinge te bekom, maar dis nie 'n saligmakende geloof nie. Moenie mislei word deur die behoeftes van jou vlees en die begeertes na materieële besittings wat hierdie verbygaande wêreld bied nie.

"Moenie jou selfsugtige begeertes voer nie. Voed jou gees en siel deur die Bybel te bestudeer, met gelowiges byeen te kom, deur gebed en ander van Jesus te vertel."

<< Lying preacher confesses the truth
Umfundisi wamanga uyalivuma iqiniso (Zulu) >>