Om godsdienstig te wees is nie genoeg nie! (Afrikaans)

Theresa Zulu
Theresa Zulu

Theresa Zulu het grootgeword in ? huis waar haar ouers geskei was. Die lewe was moeilik finansieel en daar was tye wanneer sy die Here gevra het..."Hoekom?"

Ten spyte van hierdie moeilike omstandighede het Theresa grootgeword as ? baie godsdienstige persoon. "Ek het gedink, om ? Christen te wees beteken om goeie werke te doen," sê sy. "In der waarheid het ek geglo dat liefdadigheidswerk belangriker was as om wedergebore te wees."

"Om groot te word as ? godsdienstige persoon het beteken dat ek ? ontsag vir God gehad het. Ek het my bes probeer om toegewyd aan God te bly. Wanneer ek sondes soos lieg en jaloesie gepleeg het, het ek God om vergifnis gevra."

Theresa het geglo dat haar sonde van leuens-vertel die gevolg was van haar ouers se onvermoeë om in haar behoeftes te voorsien. Om te kry van ander familielede wat sy wou hê, moes sy dus vir hulle lieg.

"Met die lewe so moeilik, spesifiek finansieel, en komende uit so ? arm familie, het ek die Here gevra waarom dit die geval is. Ek het begin vra of God ander mense liewer het as vir my. So het ek dan hierdie God begin soek wat ander seën, sodat ek ook geseënd kan wees," erken Theresa.

"Ek het begin peins oor geestelike dinge en God het met my begin praat, al het ek gedurende daardie tyd geen begrip gehad wat dit beteken om as ? Christen 'wedergebore' te wees nie.

"Toe het ek kerk-toe gegaan en die Evangelie (Goeie nuus omtrent Jesus) gehoor. Die prediker het uit die boek van Daniel hfst. 5 vers 25-28 gepreek waar Daniel van die oordele van God praat en noem dat die koning te lig bevind was op God se skaal.

"Soos ek na hierdie boodskap geluister het, het ek besef dat ek ook te lig bevind is betreffende my lewe. Selfs al sou ek goed doen kan dit my nie red nie. Om hierdie rede het ek besluit om ? Christen te word want ek het besef dat sonder Christus al my goeie werke niks beteken nie."

"Ek het tot Christus gebid en al my sondes bely, Sy Naam aangeroep sodat Hy in my hart kan kom en Here en Redder van my lewe kan word. My lewe het verander en God het my ? begeerte gegee om geestelik te groei en ook ander te help om Christus te leer ken."

"God het my gehelp om sonde en sekere gesindhede te oorwin deur die lees en studeer van die Bybel sowel as tyd te spandeer met mede-Christene."

“ek besef dat
ek ook te
lig bevind is
betreffende
my lewe”
? Skrifgedeelte wat vir Theresa baie handig was kom uit die boek Josua hoofstuk 1 vers 8-9 wat sê; "Hierdie Wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel."

"Die boodskap wat ek met mense wil deel is dat God se liefde groot is. Hy het élke mens lief wat na Sy beeld geskape is soos ons Johannes 3 vers 16 lees *"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."

"As jy Jesus Christus aanneem sal die liefde van God oor jou lewe kom. Weer lees ons in Johannes 1 vers 12 'Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.' Hierdie seëninge kom na almal wat eg en opreg in Jesus glo."

Theresa sluit af met, "Ek dank God vir die kosbare geskenk van ? goeie eggenoot wat ? inspirasie was op my Christelike reis en saam is ons vier kinders en twee klein-kinders ryk."

<< Being religious isn’t enough
Kuita hunhu hwakanaka kwatadza kugutsa (Shona) >>