Eens verlore, maar nou gevind (Afrikaans)

Michael Mwale
Michael Mwale

Michael Mwale het groot geword met 'n verwarde begrip van godsdiens. Sy ouers het bely dat hulle Christene is, maar wanneer hul kinders siek was, het hulle dié na die sangoma geneem om die voorvadergeeste te vra vir genesing. Michael het nie geweet watter weg was die waarheid nie.

Hy vertel dat hy in die Sondagskool geleer het van die God van die Bybel, 'alhoewel ek nie 'n verhouding met Hom gehad het nie"

Soos hy ouer geword het, was hierdie kop-kennis sonder hartskennis van God, nie sterk genoeg om hom te vrywaar van die versoekinge wat hy in die gesig gestaar het weens 'n drukgroep van slegte vriende nie. Hy het begin dagga rook, bier drink, steel van sy ouers en eksperimenteer met seks.

In graad elf byvoorbeeld, net na sy finale eksamens het Michael en sy vriende na 'n kroeg gegaan en soveel alkohol gedrink dat hy nie eers kan onthou hoe hy by die huis gekom het nie. Hy dink sy vriende moes hom gedra het.

Toe Michael negentien jaar oud was het hy 'n jeugkonferensie by 'n nabygeleë kerk bygewoon en dit het finaal die afwaartse spiraal van sy lewe stopgesit.

"Ek het voorheen op verskillende plekke die Evangelie [die goeie nuus van Jesus wat ons red van ons sondes] gehoor, maar op hierdie dag, 27ste Desember 1987, het ek dit op 'n heel ander manier gehoor."

Michael het skuldig gevoel oor die slegte keuses wat hy in die verlede gemaak het. Hy het geweet dat sy lewe leeg was sonder God. Hy onthou met vreugde: "Daardie dag het ek besluit om 'n Christin te word. Die woorde van die Bybel het my uitgedaag en ek het geen opsie gehad as om my lewe aan Jesus te oorhandig nie."

"Ek het aanvaar dat ek 'n sondaar is volgens [die Bybelversie in] Romeine 3:23, 'Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.' Ek het geglo dat slegs Jesus my kan red. Ek het Hom bely as my Verlosser." Michael haal aan uit Johannes 1:12 "Maar almal wat Hom [Jesus] aangeneem het, aan hulle het Hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in Sy Naam glo."

Hy erken dat die lewe van toe af 'n heel nuwe betekenis begin kry het.

"Die grootste verandering, eerstens, was dat ek opgehou het met drink, rook en verskeie ander sondes," sê hy. "Ek het al my vorige vriende verloor en het met een van die jeugleiers [van my kerk] begin ontmoet, wie my geleer het wat Christenskap behels.

"Ek het my ouers om verskoning gevra vir al die leuens wat ek hulle vertel het en het hul die geld terugbetaal wat ek van hulle gesteel het. Toe kon ek ook na al die jong dames gaan met wie ek uitgegaan het en het hul vertel van Jesus en wat Hy vir my gedoen het."

Michael is baie dankbaar vir sy mentor wat hom help groei het in sy Christelike geloof deur gereelde Bybelversies te gee en saam met hom te bid. Michael sê: "God het my deur daardie man gehelp. Dit was nie maklik nie, maar God het my gehelp."

Een van Michael se gunsteling Bybelversies is 2 Korinthiërs 5:17, want dit herinner hom aan die radikale verandering wat in sy lewe plaasgevind het. "Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword."

Michael bemoedig enige-iemand anders wat sukkel om hul lewe met God reg te maak: "Let op met watter soort mense jy jouself mee omring, word deur goeie dinge beïnvloed en omring, en die belangrikste van als, gee jou lewe totaal oor aan Jesus Christus."

Michael is nou reeds 'n Christin vir meer as dertig jaar en is 'n gelukkig-getroude pastoor in Zambië.

<< Owayelahlekile usetholakele (Zulu)
Finding a cure for cancer >>