Alles het nuut geword (Afrikaans)

Alice Makilasa
Alice Makilasa

Alice Makilasa het grootgeword in armoede en het haar vrese en onvervuldheid in alkohol probeer verswelg. Tog het sy, toe haar broer oorlede is in 1997, 'n boodskap van hoop by sy begrafnis gehoor.

As tiener het sy gemeen: "Al wat ek geken het was om te drink, want my lewe was so moeilik en verrinneweer." "Ek het geen hoop gehad op beter omstandighede nie want daar was geen geld om my na 'n opleidingsinrigting te stuur nie."

Al het Alice as kind saam met haar familie kerk bygewoon, het dit nie regtig haar denke en leefstyl beïnvloed nie, maar met haar broer se dood het dit by haar tuis gekom dat 'alles tevergeefs is sonder Jesus Christus." Niks in hierdie lewe beteken enige-iets tensy ons hoop op die ewigheid het en 'n doel vér meer as ons eie geluk nie.

Hierdie is iets wat die rykste, wysste en magtigste heerser in die geskiedenis – koning Salomo – ook besef het, soos verduidelik word in die Bybelboek, Prediker.

Alice het tot die begrip gekom dat God haar gemaak het, dat Hy haar liefhet en sy die ewige lewe kan deelagtig word as sy kies om te glo dat Sy Seun, Jesus vir haar aan die kruis gesterf het, vir haar sondes geboet het en op die derde dag uit die dood opgestaan het.

Sy verduidelik: "Ek het Jesus as my Here en Saligmaker bely en geglo dat Hy die Seun van God is. Ek het my sondes bely en in gebed om vergifnis gevra."

Vir die laaste twintig jaar reeds het Alice 'n totaal anderste lewe gely as voorheen. Sy het opgehou drink en God het haar finansieel geseën en haar uit armoede opgehef. Hy het haar ook 'n liefdevolle man en vier kinders gegee. Sy was in staat om die opleiding te ontvang wat sy so na verlang het en is nou 'n lektrise wat ander oplei.

Sy erken dat dit aanvanklik moeilik was om veranderinge te maak en ontslae te raak van vriende wat haar sleg beïnvloed het, maar Alice sê "Alles wat ek nodig gehad het, het ek in Jesus gevind."

Alice deel met 'n glimlag: "Dit was 'n vreugde om die Here te dien die afgelope jare. Ek smaak 'n diepe vervulling en God het my nog nooit versaak nie. Sy teenwoordigheid is altyd met my."

Sy bemoedig andere: "As jy na Christus kom sal jy net wen en niks verloor nie. Hy kan jou sondes vergewe en jou 'n nuwe skepsel maak. Die ou dinge sal verbygaan en Hy maak alles nuut."

<< All things made new
Zenziwa busha zonke izinto (Zulu) >>