Nie per geluk nie, nét Jesus (Afrikaans)

Noel and Mavis
Noel and his wife Mavis can attest to the joy and satisfaction found in following Jesus and living your life for Him.

In 2009 het Noel Moses van ? tagtig-jarige man in die Sunday Times koerant in sy plaaslike biblioteek gelees wat ? stent in die hospitaal ontvang het. Dit het Noel, in sy sestiger jare, beweeg om vir ? hart-ondersoek te gaan, en die angiogram het ses verstoppings in sy are uitgewys.

Die kardioloog het Noel vertel dat sy hoofaar sowat 70% geblokkeer was en dat hy ongeveer twee weke het om te lewe tensy iets gedoen word. Noel het daarna ? suksesvolle hartomleiding ondergaan.

"Sommige mense vertel my dat ek baie gelukkig was," sê Noel, "Maar ek glo nie in geluk nie, maar in Jesus!"

Teen daardie tyd het Noel Jesus vir die grootste deel van sy lewe reeds geken omdat hy reeds as tiener sy lewe aan Jesus gewy het.

Christenskap was altyd deel van sy kinderdae. Noel se ouma het ? sterk, gewyde invloed op sy lewe gehad en hy het die plaaslike kerk bygewoon.

Die lewe was egter nie maklik nie. Sy ouers het geskei toe Noel slegs vyf jaar oud was en met sy ma het dinge finansieel maar moeilik gegaan in die 1950s terwyl sy gepoog het om haar vyf kinders te onderhou teen slegs tien pond ? maand.

Toe Noel 15 was, is hy deur ? motor omgery en na die hospitaal geneem in ? ambulans. Gelukkig was hy nie ernstig beseer nie, maar die voorval het hom genoeg laat skrik dat hy daar en dan besluit het om van sy ewige eindbestemming seker te maak.

Selfs teen daardie stadium het Noel geweet dat dit nie blote geluk was wat sy lewe gespaar het nie, maar Jesus.

Hy het die sondaarsgebed gebid en God gevra om sy sondes te vergewe en Sy Here te word. Sedertdien is Noel entoesiasties om met ander die hoop te deel wat hy in Jesus gevind het.

Noel vertel, "Ek het sedertdien my getuienis (saligheid-storie) met oor die 10_000 mense gedeel, individueel en in groepe, beide plaaslik en op toer oorsee." Hy was al in Australië, Kuba, Sri Lanka, Engeland en Skotland, soos foto's op sy Facebook bladsy, 'NoelcMoses', getuig.

Noel versprei die boodskap van God se liefde deur boekies van die Evangelie van Johannes, en meer onlangs, die Challenge Newspaper!

Hy dring by mense aan: "Wat jy doen met Jesus is die heel belangrikste besluit van jou lewe, wat jou ewige eindbestemming bepaal – of dit in die hemel of in die hel gespandeer sal word."

Daarom gee Noel hierdie advies: "Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak." (Spreuke 3:5-6)

Nog ? gunsteling vers is Johannes 3:16: "Want só lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat élkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."

Soos Noel sou sê, dis nie weens geluk nie, maar Jesus, dat jy hierdie artikel lees. Maak ? oorgawe van jou lewe aan Jesus vandag!

Indien jy meer hulp hiermee benodig, blaai na bladsy 7 in hierdie koerant en gebruik die 'response slip' om jou hierin te lei.

<< Not luck, just Jesus
Kwakungesiyo inhlanhla, Kwakungu-Jesu (Zulu) >>